پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
چهارشنبه 29 آبان 1398 20:53
نما: 
      آيتمها آخرين اصلاح

  ليست ها

اخبار اخبار    13 7 ماه قبل
استان ها استان ها    4 4 سال قبل
اعلانات اعلانات  از ليست اعلانات برای ارسال پيام به صفحه اول سايت خود استفاده کنيد.   1 4 سال قبل
پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ    294 9 ماه قبل
پيوندها پيوندها  از ليست پيوندها برای نگهداری پيوندهايی که ممکن است برای اعضای گروهتان جالب و سودمند باشد استفاده کنيد.  0 4 سال قبل
پیشنهادات و انتقادات پیشنهادات و انتقادات    199 9 ماه قبل
تقويم تقويم  جهت اطلاع از جلسات در پيش رو، موعد پايان کارها و ساير رويدادهای مهم از ليست تقويم استفاده کنيد.  0 4 سال قبل
تکریم ارباب رجوع تکریم ارباب رجوع    52 9 ماه قبل
درخواست های حقوقی درخواست های حقوقی    43 10 ماه قبل
درخواست های حقیقی درخواست های حقیقی    712 7 ماه قبل
شکایات مردمی و گزارش تخلفات شکایات مردمی و گزارش تخلفات    365 8 ماه قبل
طرح و ایده طرح و ایده    27 10 ماه قبل
وظایف وظایف  برای پيگيری کارهايی که تيم شما نيازمند تکميل آنهاست از ليست وظايف استفاده کنيد.  0 4 سال قبل